Šta radimo?

DDK produkcija

Mladi uz pomoć saradnika i mentora i kroz vršnjačku edukaciju sudjeluju na proizvodnji interaktivnih digitalnih sadržaja baziranih na vlastitim idejama ili postojećim predlošcima ili potrebama DDK partnera.

DDK Edukacija

Kroz radionice i gostovanja dizajnera, developera, umjetnika, storytellera, psihologa, producenata, UX experata i slično, članovi DDK i saradnici stječu i razmjenjuju znanja potrebna za kreiranje kvalitetnih i originalnih interaktivnih digitalnih sadržaja.

DDK Social Hub

Dio prostora namijenjen je za predavanja i radionice iz digitalnih, nedigitalnih tema za mlade, građanstvo, aktiviste, neformalne grupe, poduzetnike, start-upe, a u funkciji njihovog osnaživanja, optimizacije online komunikacije i akceleracije njihovih ideja.

images

O DDK

DDK je zajednički neprofitni poduhvat softverske kompanije 5th Dimension iz Sarajeva sa 30 godina iskustva u razvoju poslovnih informatičkih rješenja i usluga, i fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa registrovane 2009. godine sa ciljem povećanja građanske uključenosti u demokratske procese, zagovaranje javnih interesa, edukaciju i osnaživanje građana i građanki i civilnog društva. Po formi radi se o privatno - građanskom partnerstvu, koji dugoročnoo ima namjeru da postane privatno - građansko - javno partnerstvo, koje će uz saradnju sva tri sektora nuditi kvalitetne programe za mlade, unutar i izvan formalnog obrazovnog sistema u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Naša ponuda

  • Mladima nudimo da u sigurnom, udobnom i poticajnom okruženju stječu nova i korisna znanja i navikavaju se raditi samostalno, u manjim i u većim timovima.

  • Partnerima nudimo prostor za eksperimentiranje, razvoj novih digitalnih proizvoda i usluga kroz participativan rad sa mladima, beta testiranje novih digitalnih proizvoda, edukaciju osoblja, izradu custom made rješenja, community managementa, digitalnog marketinga i PR-a, kreiranje i implementaciju programa društveno odgovornog poslovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini.

  • Donatorima nudimo razvoj i implementaciju projekata javnog zagovaranja, edukacije, promocije, rada sa ranjivim kategorijama, istraživanja, analiza i kreiranja politika, big data projekata, ljudskopravaških, antidiskriminacijskih i antikorupcijskih projekata. Poseban odjel DDK bavi se istraživanjem, prikupljanjem, verifikacijom i analizom podataka o prihodima i rashodima javnog sektora u BiH.
images