images

O DDK

DDK je zajednički neprofitni poduhvat softverske kompanije 5th Dimension iz Sarajeva sa 30 godina iskustva u razvoju poslovnih informatičkih rješenja i usluga, i fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa registrovane 2009. godine sa ciljem povećanja građanske uključenosti u demokratske procese, zagovaranje javnih interesa, edukaciju i osnaživanje građana i građanki i civilnog društva. Po formi radi se o privatno - građanskom partnerstvu, koji dugoročnoo ima namjeru da postane privatno - građansko - javno partnerstvo, koje će uz saradnju sva tri sektora nuditi kvalitetne programe za mlade, unutar i izvan formalnog obrazovnog sistema u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Naš Blog